KERABAT MAYA

Friday, 22 October 2010

apa yang patut dilakukan buat PEMINUM ARAK ?Siti Aisyah r.a berkata : Rasulullah saw bersabda,

“ Orang yang minum arak, maka janganlah kamu kahwini mereka, kalau dia sakit janganlah kamu jengoknya dan apabila mereka mati janganlah kamu solatkan jenazahnya. Demi Allah, yang telah mengutus saya sebagai Nabi dengan membawa agama yang Haq, tidak akan mahu meminum arak kecuali orang yang terkutuk, baik diterangkan di dalam kitab Taurat, Injil Zabur dan kitab Furqan. Dan siapa yang memberi makan kepada mereka walau sesuap, maka Allah Taala akan membelitkan ular serta kalajengking pada badannya, barangsiapa yang membantu keperluannya, maka bererti dia membantu menghancurkan Islam, barangsiapa yang meminjamkan wang kepadanya, berertia dia membantu membunuh seorang mukmin, dan barangsiapa menggaulinya maka akan di hela oleh Allah dalam keadaan buta serta tak ada yang memimpinnya ” . (Al-Hadith)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...